Oferim solucions de Comunicació & Sostenibilitat en diferents àmbits

Elaboració de memòries de responsabilitat social, informes de sostenibilitat (segons estàndards GRI) i de l’estat d’informació no financera. Redacció dels continguts, resposta a indicadors i elaboració de la memòria en format comunicatiu.