Comunicació de l’Estratègia d’economia circular Extremadura 2030

Susanna Méndez - Extremadura2030 - Projectes de comunicació i sostenibilitat per a empreses i administracions

Etiquetes
Susanna Méndez - Projectes de comunicació i sostenibilitat per a empreses i administracions Economia circular

Serveis per a la difusió i promoció de les experiències realitzades en economia circular de la Junta de Extremadura en el marc del projecte transfronterer Localcir – Programa Interreg V-A Espanya-Portugal(POCTEP) 2014-2020 Extremadura2030.

Accions de comunicació fetes: dossier de recull de les experiències, visualització d’indicadors de l’estratègia i de consecució de ODS, recursos i infografies per a xarxes socials, vídeo animat sobre les fites assolides, plafons itinerants i carpa per a esdeveniments.

Susanna Méndez - Extremadura2030 - Projectes de comunicació i sostenibilitat per a empreses i administracions
Susanna Méndez - Extremadura2030 - Projectes de comunicació i sostenibilitat per a empreses i administracions
Susanna Méndez - Extremadura2030 - Projectes de comunicació i sostenibilitat per a empreses i administracions
Susanna Méndez - Extremadura2030 - Projectes de comunicació i sostenibilitat per a empreses i administracions